a black arrow pointing to the left symbol on a transparant background
Terug

Privacyverklaring

Over InMijnBus

De dienstverlening van InMijnBus

Op InMijnBus.nl geeft u eenvoudig aan of u het wekelijkse folderpakket van Spotta wilt ontvangen. InMijnBus biedt ook de mogelijkheid om de bezorging tijdelijk te onderbreken, bijvoorbeeld bij vakantie. Desgewenst kan ook zelf een folderpakket worden samengesteld. Via InMijnBus van Spotta is alles in één keer geregeld.

Contact

InMijnBus is een initiatief van Spotta. Spotta is een landelijke verspreidorganisatie van huis-aan-huiscommunicatie en verspreider van het vertrouwde wekelijkse huis-aan-huisfolderpakket. Spotta is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens met InMijnBus.

Spotta is een handelsnaam van Netwerk VSP B.V. We zijn gevestigd in Utrecht (Rutherfordweg 102) en zijn ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30051041.

Heeft u een vraag? We helpen u graag:

Mogelijk werd uw vraag al eerder gesteld: Bekijk de FAQ's

Gegevens die we verwerken

Met het initiatief van InMijnBus door Spotta is er alles aan gedaan om registratie van gegevens vergaand te minimaliseren. Alleen een adres en de wens van een huishouden op dat adres het folderpakket van Spotta (tijdelijk) wel of niet te willen ontvangen wordt in InMijnBus geregistreerd en verwerkt.

Via InMijnBus geeft u als huishouden aan het folderpakket van Spotta (tijdelijk) wel of niet te willen ontvangen. Daarmee is een overeenkomst tot stand gekomen. Om uitvoering te kunnen geven aan deze overeenkomst is het noodzakelijk de adresgegevens en de wens (tijdelijk) wel of niet het folderpakket van Spotta te ontvangen te verwerken. De grondslag voor verwerking is daarmee uitvoering van overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beveiliging

We hebben alle nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen. Een goede bescherming wordt onder meer geboden doordat we zo ver mogelijk zijn gegaan in het minimaliseren van gegevens die we verwerken: alleen een adres en de keuze van een huishouden het folderpakket van Spotta (tijdelijk) wel of niet te ontvangen worden in InMijnBus verwerkt.

Om misbruik te voorkomen hebben we diverse onzichtbare beveiligingen ingebouwd. Zo kan vanaf hetzelfde internet adres maar voor één huisadres JA of NEE worden aangegeven tenzij we een verificatiecode naar een 06-nummer mogen sturen. Datzelfde 06-nummer kan dan gedurende een bepaalde periode alleen voor dat huishouden een voorkeur aanpassen. Maar ook als een huisadres te vaak of te snel na een vorige wijziging wordt aangepast vragen we om een verificatie via een 06-nummer. Deze extra drempels voegen we alleen toe bij mogelijk verdachte situaties. Het internet adres en het eventuele 06 nummer bewaren we alleen kort om misbruik van InMijnBus te voorkomen. Na [30] dagen verwijderen we deze gegevens uit onze actieve systemen en kunnen deze niet meer worden gebruikt. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden verwerkt voor de duur van de overeenkomst.

Rechten betrokkene

U kunt als betrokkene Spotta op ieder moment verzoeken om inzage of correctie welke wens ten aanzien van het (tijdelijk) wel of niet ontvangen van het Spotta folderpakket is geregistreerd op het adres waar u woont. We kunnen u in dat geval vragen om aan te tonen dat u bewoner bent van het betreffende adres. Wilt u een verzoek doen, stuur dan een bericht naar privacy@spotta.nl.

U kunt als betrokkene altijd bezwaar maken. Maakt u gebruik van uw recht op bezwaar, dan begrijpen wij dat u de overeenkomst voor het (tijdelijk) wel of niet ontvangen van het Spotta folderpakket zoals aangegeven via InMijnBus wenst op te zeggen. Opzeggen kan op ieder moment en gaat eenvoudig, stuur een bericht naar support@inmijnbus.nl of geef uw opzegging aan via InMijnBus.

Vragen of klachten?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? U kunt altijd contact met ons opnemen, ook bij eventuele klachten. Mocht u er met ons niet ineens uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) nadat u eerst uw klacht dataprotectionofficer@spotta.nl

We helpen u graag verder. Check onze veelgestelde vragen of neem contact op:

Overig

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deze versie is opgemaakt op:
1 september 2023