a black arrow pointing to the left symbol on a transparant background
Terug

InMijnBus helpt jouw gemeente

Op InMijnBus kiezen huishoudens voor het ontvangen van het folderpakket dat speciaal voor hun buurt is samengesteld, een persoonlijk samengesteld folderpakket of om geen folders te ontvangen. Door het gemak en de extra gebruiksfuncties van InMijnBus, is de verspreiding van reclamefolders duurzamer en effectiever geworden.

Met InMijnBus wil Spotta het aantal ongelezen reclamefolders bij het oud papier terugbrengen naar nul. Onderzoek toont aan dat 15% van de Nederlandse huishoudens weliswaar een brievenbussticker wil gebruiken, maar dit vaak als te veel gedoe ervaart of de sticker lelijk vindt op de brievenbus (GfK, 2021). InMijnBus neemt deze bezwaren weg. Ook kunnen huishoudens op InMijnBus.nl de bezorging tijdelijk onderbreken of juist aanzetten, bijvoorbeeld tijdens vakantie of feestdagen.

a cell phone showing the app of InMijnBus

Vanaf de invoering van InMijnBus (oktober, 2023), het nieuwe JA bezorgmodel, zijn de volgende reducties gerealiseerd (stand juli 2024) ten opzichte van het oude bezorgmodel:

8,7%
minder folderpakketten per week
2.538 ton
minder papier, besparing tot nu toe
2.740.929 kg CO2-eq
minder uitstoot, besparing tot nu toe

Gemakkelijker voor burgers

Reclamefolders bestaan omdat consumenten informatie verstrekt wensen te krijgen via folders.  Zo blijkt uitonderzoek dat:

  • 70% van de huishoudens die reclamefolders wil ontvangen, ze leest om op de hoogte te zijn van aanbiedingen. (GfK, 2021)
  • 53% van de huishoudens folders leest om geld te besparen. (GfK, 2021)
  • 22% van de huishoudens reclamefolders nodig heeft om financieel rond te komen. (GfK, 2021)
  • 93% van de huidige folderpakket ontvangers het pakket wil blijven ontvangen. (DirectResearch, 2023)
a woman sitting on a couch looking at a cell phone

InMijnBus zorgt ervoor dat huishoudens gemakkelijker hun voorkeur kunnen aanpassen voor het wel of niet ontvangen van het folderpakket: binnen 1 minuut is een voorkeur op InMijnBus aangepast, ook tijdelijk als een huishouden de ontvangst wil onderbreken vanwege bijvoorbeeld vakantie. Tegelijkertijd wordt er met InMijnBus rekening gehouden met het toenemende bewustzijn van de consument rondom duurzaamheid. Onderdeel hiervan is de mogelijkheid om op InMijnBus een persoonlijk folderpakket samen te stellen. Dan ontvangt een huishouden alleen de folders die men wil ontvangen.

Hoe werkt het voor de consument?

Stap 1

Ga naar InMijnBus.nl en vul uw postcode en huisnummer in

a person holding a cell phone in their hands

Stap 2

Maak uw keuze JA, NEE of stel uw eigen folderpakket samen

a cell phone showing the app of InMijnBus

Stap 3

Het folderpakket desgewenst tijdelijk op JA of NEE

a cell phone showing the app of InMijnBus

Code VOR & InMijnBus

De Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (‘Code VOR’) is één van de 22 bijzondere reclamecodes binnen de structuur van de Reclame Code Commissie. De Code VOR voorziet in het landelijk beschikbaar stellen van NEE |NEE en NEE | JA brievenbusstickers voor het weren van reclamefolders en/of huis-aan-huiskranten, de handhaving, de klachtafhandeling en het sanctiebeleid. Voor meer informatie, zie: https://www.reclamecode.nl/nrc/code-verspreiding-ongeadresseerd-reclamedrukwerk-code-vor/

 

InMijnBus staat los van de Code VOR. De brievenbusstickers zijn voor losse reclamefolders en huis-aan-huiskranten (die sector heeft aangegeven vooralsnog niet mee te willen gaan in InMijnBus). Ook andere verspreiders blijven volgens de huidige systemen van brievenbusstickers bezorgen.

Klachtenafhandeling

De bestaande klachtprocedure van Spotta is ook via InMijnBus ontsloten. De klachtenprocedure onder de brievenbusstickers van de Code VOR is niet meer van toepassing op InMijnBus, omdat InMijnBus vooralsnog geen onderdeel is van die reclamecode. Mochten er bij uw gemeente klachten of vragen over de bezorging van Spotta binnenkomen, dan ondersteunt Spotta u hier graag bij. Neem in dit geval contact op met support@InMijnBus.nl of bel naar 088-8424398.

Privacyaspecten InMijnBus

Als een consument voor JA kiest op InMijnBus, dan wordt die keuze op basis van de AVG-grondslag ‘uitvoering van de overeenkomst’ vastgelegd. De grondslag van een NEE keuze is ‘gerechtvaardigd belang’. Bewoners van een adres blijven bij het aanpassen van hun keuze op InMijnBus onbekend. Enkel de keuze van een adres wordt geregistreerd.

Er kan ter verificatie een mobiel telefoonnummer worden gevraagd voor beveiligingsdoeleinden; dat nummer wordt niet opgeslagen. Met de opzet van InMijnBus wordt de verwerking van persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG, zoveel mogelijk geminimaliseerd en beperkt. Bewoners zijn simpelweg niet bekend voor InMijnBus en worden dat ook niet. Uitsluitend het adres wordt verwerkt en geen andere gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon.

Op InMijnBus kan een consument ook een keuze maken voor ‘het folderpakket zelf samenstellen’. Dan wordt de consument doorverwezen naar folderkiezer.nl, waar een keuze gemaakt kan worden welke folders een consument wil ontvangen. Een onderdeel van dat proces is een account aanmaken met naam, adres en e-mailgegevens.

Toekomstige ontwikkelingen

Nederland is het eerste land ter wereld waarbij huishoudens digitaal hun keuze voor het wel of niet ontvangen van reclamefolders kunnen doorgeven. Spotta staat ervoor open om InMijnBus met andere partijen uit te breiden tot de online plek waar een huishouden alle brievenbustoegang kan managen. De neutrale uitstraling van InMijnBus sluit daarbij aan.

Over Spotta

InMijnBus is een initiatief van Spotta, bezorger van ongeveer 50% van het drukwerk dat in Nederland via de brievenbus wordt bezorgd. Voor meer informatie over Spotta, ga naar https://spotta.nl/.

Veelgestelde vragen

Wat kunnen mensen die ongewild folders ontvangen op dit moment het beste doen?

Een email sturen naar support@inmijnbus.nl of bellen naar 088-8424398. Wij proberen deze mensen zo goed mogelijk te helpen en gaan de rest van de wijk dan ook controleren.

Een consument wil graag zijn/haar voorkeurgegevens laten verwijderen.

Spotta voldoet aan alle verzoeken om voorkeurgegevens te verwijderen. Een consument kan dit doen door contact op te nemen met onze klantenservice, via de e-mail: support@inmijnbus.nl of telefonisch: 088-8424398.

Waarom is het voor het samenstellen van een persoonlijk folderpakket noodzakelijk om een account aan te maken en daarbij persoonsgegevens in te vullen? Spotta zegt zelf dat voor het verspreiden van een folderpakket enkel straat en huisnummer nodig zijn.

Voor het zelf samenstellen van jouw persoonlijke folderpakket is het nodig om een account aan te maken, omdat je dan zelf wijzigingen kunt doorvoeren in jouw zelf samengestelde folderpakket. Bijvoorbeeld bij een nieuw aanbod. Voor het folderpakket dat voor jouw buurt wordt samengesteld is de registratie van een JA voorkeur op jouw adres voldoende.

Hoe zit het met InMijnBus en de AVG?

Via InMijnBus geven huishoudens het folderpakket aan dat zij willen ontvangen. Deze keuze registreren we voor hun adres. Met een JA aanvaarden huishoudens het aanbod van Spotta en is er sprake van een overeenkomst. Om uitvoering te geven aan de overeenkomst, is het noodzakelijk om op een adres de aangegeven keuze te registeren en te verwerken. Spotta heeft dus een rechtmatige grondslag om het adres en de keuze van huishoudens te registreren in InMijnBus zoals vereist door de AVG.

Kan ik als gemeente op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling van voorkeuren in mijn gemeente?

Ja, Spotta zal op verzoek deze geaggregeerde gegevens verstrekken op woonplaatsniveau.

Kan ik als gemeente helpen om huishoudens de keuze te laten aanpassen?

Dat kan. Het staat iedereen vrij om huishoudens te stimuleren om op InMijnBus hun keuze voor het wel of niet ontvangen van een folderpakket van Spotta door te geven.

Kunnen wij als gemeente de keuze van huishoudens aanpassen?

Nee dat kan niet. Alleen huishoudens kunnen hun eigen keuze aanpassen.

Kunnen wij als gemeente besluiten het huidige systeem te handhaven?

Het huidige systeem (Code VOR) blijft gehandhaafd. InMijnBus is additioneel omdat Spotta en zijn adverteerders een impuls willen geven aan verbeterde effectiviteit en duurzaamheid.

Kunnen wij als gemeente nog steeds overstappen op opt-in?

Ja dat kan. Maar voor de bezorging kijken wij niet meer naar de brievenbusstickers maar naar de individuele keuzes van huishoudens op InMijnBus. Ieder huishouden ontvangt vervolgens met een geadresseerd bezorgmodel wekelijks het folderpakket naar keuze in de brievenbus.

Klopt het dat uitgevers van huis-aan-huiskranten niet meedoen met InMijnBus?

De uitgevers verenigd in de NNP hebben aangegeven vooralsnog geen voorstander te zijn van dit initiatief. Wij respecteren hun zienswijze.