a black arrow pointing to the left symbol on a transparant background
Terug

InMijnBus helpt jouw gemeente

InMijnBus is een digitale JA sticker die door het gemak en de extra gebruiksfuncties een versnelling gaat brengen in de duurzaamheid en effectiviteit van reclamefolders.

Met InMijnBus heeft Spotta de ambitie om het aantal ongelezen reclamefolders bij het oud papier terug te brengen naar nul. Onderzoek toont aan dat 15% van de Nederlandse huishoudens weliswaar een brievenbussticker wil gebruiken, maar dit vaak als te veel gedoe ervaart of de sticker lelijk vindt op de brievenbus (GfK, 2021). InMijnBus neemt deze bezwaren weg. Op de website inmijnbus.nl geven huishoudens gemakkelijk JA of NEE aan voor het ontvangen van het wekelijkse folderpakket van Spotta. Daarnaast biedt InMijnBus ook de mogelijkheid om bezorging tijdelijk te onderbreken, bijvoorbeeld bij vakantie, of zelf een folderpakket samen te stellen (JA met minder folders). Als die 15% van de Nederlanders NEE zou zeggen op InMijnBus, scheelt dat per jaar 21.000 ton papier. Hierbij is het aantal bespaarde tonnen met het zelf samenstellen van gepersonaliseerde folderpakketten nog niet meegenomen.

a cell phone showing the app of InMijnBus

Waarom InMijnBus?

Beter voor het milieu

Door de digitale registratie is het doorgeven van een JA, NEE of ‘Het folderpakket zelf samenstellen’ voorkeur voor het ontvangen van het wekelijkse folderpakket van Spotta gemakkelijk en laagdrempelig voor huishoudens. Ook kan de bezorging van het folderpakket (tijdelijk) worden stopgezet bij bijvoorbeeld vakantie. Naast het feit dat het folderpakket hierdoor niet langer bezorgd wordt bij huishoudens die het folderpakket niet lezen, zorgt de digitale registratie ook voor actuele bereikcijfers die gedeeld worden met de adverteerders. Beide voordelen dragen bij aan het verminderen van ongelezen reclamefolders bij het oud papier. Naast minder afval door papierbesparing levert InMijnBus ook een besparing op in de keten door minder grondstofgebruik (papier en inkt) en minder transport (CO2).

Efficiënter voor bezorgers

Spotta heeft ongeveer 21.000 bezorgers die brievenbusreclame en huis-aan-huiskranten bezorgen. Meestal zijn de bezorgers jongeren voor wie het hun eerste baantje is, maar ook ouderen die het werk doen ter aanvulling op hun AOW en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een bijbaantje zoeken. Inmiddels wil gemiddeld 42% van de Nederlandse huishoudens geen brievenbusreclame meer ontvangen. Dat zijn 3,5 miljoen brievenbussen waar onze bezorgers toch nog iedere week fysiek langs moesten gaan om te kijken of er iets is veranderd aan de stickersituatie. Dat is niet efficiënt. In het nieuwe JA bezorgmodel, InMijnBus, bezorgen onze bezorgers daarom op basis van een looplijst. Zo hoeven ze alleen langs de adressen waar iets in de brievenbus mag worden bezorgd. Deze werkwijze is ontwikkeld in samenwerking met onze bezorgers. Voor een duidelijk beeld van deze nieuwe bezorgwijze, bekijk de video op: www.inmijnbus.nl/bezorgen.

Gemakkelijker voor burgers

Reclamefolders bestaan vanuit de wens van de consument om informatie verstrekt te krijgen via folders. Zo blijkt uit een recent onderzoek van Direct Research dat 82% van de folderpakket ontvangers het pakket wil blijven ontvangen. 70% van de huishoudens die reclamefolders wil ontvangen, leest ze om op de hoogte te zijn van aanbiedingen (GfK, 2020). 53% van de huishoudens leest folders om geld te besparen (Gfk, 2021) en 22% van de huishoudens geeft aan reclamefolders nodig te hebben om financieel rond te komen (Gfk, 2021). InMijnBus zorgt ervoor dat huishoudens die iedere week reclamefolders willen ontvangen, deze ook blijven ontvangen. Tegelijkertijd wordt er met InMijnBus rekening gehouden met het toenemende bewustzijn van de consument rondom duurzaamheid. Onderdeel hiervan is de mogelijkheid om op InMijnBus een persoonlijk folderpakket samen te stellen.

Effectiever voor adverteerders

Voor (lokale) ondernemers is huis-aan-huiscommunicatie nog steeds belangrijk om consumenten te activeren om naar de winkel te komen, hun dienst te gebruiken, eten te bestellen of een evenement te bezoeken. Aan de andere kant hebben adverteerders de wens om lezende consumenten te bereiken met minder folders. InMijnBus zorgt voor een hoger effectief bereik doordat de consument eenvoudiger zijn voorkeur kan aangeven voor het ontvangen van het folderpakket van Spotta. Zo beschikt Spotta met InMijnBus over actuele bereikcijfers. Hierdoor weten adverteerders precies hoeveel folders zij moeten drukken.

Hoe werkt het voor de consument?

Stap 1

Ga naar InMijnBus.nl en vul uw postcode en huisnummer in

a person holding a cell phone in their hands

Stap 2

Maak uw keuze JA, NEE of stel uw eigen folderpakket samen

a cell phone showing the app of InMijnBus

Stap 3

Het folderpakket desgewenst tijdelijk op JA of NEE

a cell phone showing the app of InMijnBus

Code VOR

Reclamecode

Het aanvragen, plakken of (tijdelijk) verwijderen van de brievenbus stickers ervaart een deel van de huishoudens als gedoe. Ook weten consumenten lang niet altijd waar en hoe ze een brievenbussticker moeten aanvragen. Daarbij zijn niet altijd alle folders even relevant voor de ontvangers. Deze redenen worden met InMijnBus weggenomen wat gaat leiden tot minder ongelezen reclamefolders bij het oud papier.

Code VOR en InMijnBus

Met InMijnBus kiest Spotta voor een duurzamer bezorgmodel. Digitale registratie van de JA of NEE voorkeur voor het ontvangen van het folderpakket van Spotta is gemakkelijk en laagdrempelig. Ook biedt het de consument de mogelijkheid om tijdelijk het folderpakket te onderbreken of zelf een folderpakket samen te stellen. Zo valt drukwerk niet voor niets in de bus.

Klachtenafhandeling

De bestaande klachtprocedure van Spotta is ook via InMijnBus ontsloten. De klachtenprocedure onder de brievenbusstickers van de Code VOR is niet meer van toepassing op InMijnBus omdat InMijnBus vooralsnog geen onderdeel is van die reclamecode. Mochten er bij uw gemeente klachten of vragen over de bezorging van Spotta binnenkomen, dan ondersteunt Spotta u hier graag bij.

Privacyaspecten InMijnBus

Bij aanpassing van de voorkeur op InMijnBus wordt op basis van de AVG-grondslag ‘uitvoering van de overeenkomst’ de voorkeur vastgelegd om wel of niet het folderpakket van Spotta te ontvangen. Bewoners van een adres blijven bij het aanpassen van hun voorkeur op InMijnBus onbekend. Enkel en alleen de voorkeuren van een adres worden geregistreerd. 93% van de huidige ontvangers van het Spotta folderpakket in opt-out gemeenten is het ermee eens dat hun voorkeur is geregistreerd bij InMijnBus, wat betekent dat zij het folderpakket blijven ontvangen (Direct Research, 2024).

Ook kan ter verificatie een mobiel telefoonnummer worden gevraagd voor beveiligingsdoeleinden, dat nummer wordt niet opgeslagen. Met de opzet van InMijnBus wordt de verwerking van persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG, zoveel mogelijk geminimaliseerd en beperkt. Bewoners zijn simpelweg niet bekend voor InMijnBus en worden dat ook niet. Uitsluitend het adres wordt verwerkt en geen andere gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon.

Toekomstige ontwikkelingen

Nederland is het eerste land ter wereld met een digitale JA sticker voor brievenbusreclame. Spotta staat ervoor open om InMijnBus met andere partijen uit te breiden tot de online plek waar een huishouden de voorkeuren voor alle brievenbustoegang kan managen. Dat is waarom het er nu al neutraal uitziet.

Koop lokaal
Het platform InMijnBus maakt het mogelijk dat we huishoudens meer keuze kunnen bieden dan JA of NEE zoals dat met de huidige brievenbussticker het geval is. Een volgende stap zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat huishoudens die nu geen reclamefolders willen ontvangen aangeven wel prijs te stellen op het ontvangen van folders van de plaatselijke bakker, slager, restaurateur, boekhandel, evenement, etc.

Over Spotta

InMijnBus is een initiatief van Spotta, bezorger van ongeveer 50% van de reclamefolders in Nederland. Voor meer informatie over Spotta, ga naar https://spotta.nl/.

Veelgestelde vragen

Ik wil graag mijn voorkeurgegevens laten verwijderen.

Spotta voldoet aan alle verzoeken om voorkeurgegevens te laten verwijderen. U kunt dit doen door contact op te nemen met onze klantenservice: via de e-mail: support@inmijnbus.nl of  telefonisch: 088-8424398. We staan u graag te woord van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Wie is Spotta?

Spotta is de nationale bezorger van meer dan 90% van de reclamefolders in Nederland. Ze bezorgen het vertrouwde wekelijkse folderpakket, het zelf samengestelde folderpakket, losse brievenbusreclame en zorgen voor folderdisplays in winkelgebieden. Meer weten over Spotta? Ga naar spotta.nl.

Wat is het folderpakket van Spotta?

In dit pakket vindt u folders van onder andere supermarkten, drogisterijen en bouwmarkten.

Is uw gemeente net overgegaan op een JA-Sticker beleid?

Dan kijkt onze bezorger alleen nog maar naar de voorkeur van uw huishouden op InMijnBus. Gaat uw gemeente over op een Ja-Sticker of is deze net overgegaan, dan moet u uw voorkeur op InMijnBus doorgeven. Dit betekent dat indien uw voorkeur op InMijnBus niet is geregistreerd, en u wel een JA-sticker heeft geplakt, onze bezorger GEEN folderpakket zal bezorgen.

Welke persoonsgegevens moet ik opgeven?

InMijnBus verwerkt alleen een adres en of uw huishouden het folderpakket van Spotta wil ontvangen. InMijnBus verwerkt nooit namen en weet dus niet wie u bent.

Wat zijn de gebruikersvoorwaarden van InMijnBus?

De gebruikersvoorwaarden die gelden als u via InMijnBus uw keuze doorgeeft voor het wel of niet ontvangen van het folderpakket van Spotta kunt u hier lezen.

Hoe zit het met InMijnBus en de AVG?

Via InMijnBus geeft u aan of uw huishouden het folderpakket van Spotta wil ontvangen. Dat registreren we voor uw adres. Daarmee maakt u duidelijk het aanbod van Spotta te aanvaarden en is er sprake van een overeenkomst. Om uitvoering te kunnen geven aan deze overeenkomst - het folderpakket van Spotta ontvangen - is het noodzakelijk om op een adres de door uw aangegeven wens te registreren en te verwerken. Spotta heeft dus een rechtmatige grondslag om het adres en uw wens te registreren in InMijnBus zoals is vereist door de AVG. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op via privacy@spotta.nl.

Hoe zit het met mijn privacy?

Bewoners van een adres blijven voor InMijnBus onbekend. Dat doen we om privacy redenen. We registreren alleen uw adres en of uw huishouden het folderpakket van Spotta wil ontvangen. Dat is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan uw wens om het folderpakket van Spotta te ontvangen.

Waarom stoppen we niet helemaal met reclamefolders?

Consumenten gebruiken de reclamefolder voor hun boodschappen. Zo’n 2/3e van de Nederlanders leest ze bijna elke week. Een op de vijf huishoudens heeft de aanbiedingen nodig om rond te komen. De wekelijkse reclamefolders blijven dus onverminderd in een behoefte voorzien. Daarnaast hebben ondernemers de reclamefolder nodig om (nieuwe) klanten voor hun dienst, winkel of restaurant te interesseren.

Kan ik voor mijn adres meer folderpakketten aanvragen?

Ja, dat kan. Dit kan alleen telefonisch via 088-8424398 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Hoe veilig zijn mijn gegevens als ik het folderpakket tijdelijk onderbreek vanwege mijn vakantie?

Op InMijnBus onthouden we alleen uw keuze: JA of NEE. U hoeft geen reden aan te geven waarom u JA of NEE zegt. Onze bezorgers krijgen wekelijks een steeds wisselende lijst met alleen de JA adressen waar ze een folderpakket in de brievenbus moeten doen. Dat is de meest minimale informatie die nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Onze bezorgers weten dus niet, net als nu met brievenbusstickers, waarom een adres op JA of NEE is gezet en of dat voor altijd of tijdelijk is gedaan.

Kan iedereen zomaar de voorkeur van mijn huishouden aanpassen?

InMijnBus moest gemakkelijker worden dan het plakken van een sticker, je hebt daarom geen account nodig en je zet jouw brievenbus binnen 1 minuut op JA of NEE. Om misbruik te voorkomen hebben we diverse onzichtbare beveiligingen ingebouwd. Als een huisadres te vaak of te snel na een vorige wijziging wordt aangepast kan een verificatie via een 06 nummer worden gevraagd of moet er contact worden opgenomen met het support centrum. Deze extra drempels voegen we alleen toe bij mogelijk verdachte situaties. We voorkomen daarmee dat iemand een hele straat op JA of NEE kan zetten.

Wanneer gaat mijn wijk over op InMijnBus?

Tussen september 2023 en juni 2024 gaat heel Nederland over op InMijnBus. Zodra uw wijk aan de beurt is gaan we daarover communiceren. Dat doen we alleen naar huishoudens die met het huidige brievenbusstickersysteem aangeven reclamefolders te willen ontvangen. Spotta gaat huishoudens die nu NEE zeggen niet lastigvallen want NEE is NEE.

Kan ik mijn voorkeuren ook telefonisch doorgeven?

Ja, dat kan via 088-8424398 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Kan ik nu mijn huis al op JA zetten?

Ja, dat kan. Uw JA of NEE is nu al welkom en blijft staan tot het weer door u wordt aangepast. Maar pas als we uw wijk hebben omgezet op het nieuwe JA bezorgmodel gaan we volgens de aangegeven voorkeur bezorgen. Tot die tijd bezorgt Spotta op basis van de brievenbusstickers.

Blijf ik wel mijn folderpakket ontvangen?

Als u nu een folderpakket ontvangt dan informeren we u wanneer uw wijk overgaat op het JA bezorgmodel, vanaf dat moment volgt de bezorger de voorkeur die op InMijnBus voor uw adres staat aangegeven. Wij gaan u informeren hoe die overgang zonder problemen verloopt zodat u geen folderpakket hoeft te missen.

Met welke voorkeur staat mijn adres nu in het systeem?

Vanaf de lancering op 1 juli 2023 staat er voor geen enkel huishouden JA of NEE ingesteld. Zodra uw wijk overgaat op InMijnBus informeren we de huishoudens die nu reclamefolders ontvangen zodat wij ervoor kunnen zorgen dat deze huishoudens het folderpakket van Spotta blijven ontvangen. Dat zal gebeuren op de huidige voorkeuren van de bekende JA of NEE sticker voor reclamefolders. Dus NEE blijft NEE. InMijnBus is bedoeld voor de JA’s.

Ik heb mijn Spotta folderpakket niet ontvangen.

Wij betreuren het dat u het wekelijkse folderpakket van Spotta niet ontvangen heeft. Klik hier om uw melding door te geven.